Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
aa
İHALE İLANI
19 Ekim 2019 Cumartesi 11:12:00 / Rizede ki İhale İlanları
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ


 DENTAL İMPLANT SATIN ALINACAKTIR
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
2 KISIM DENTAL İMPLANT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/497493
1-İdarenin
a) Adresi :FENER MAH. MENDERES BULVARI 64 53100 RİZE MERKEZ/RİZE
b) Telefon ve faks numarası :4642220000 - 4642220002
c) Elektronik Posta Adresi :dis@erdogan.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :2. GRUP DENTAL İMPLANT: 350 ADET 3. GRUP DENTAL İMPLANT: 750 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP`ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
c) Teslim tarihi :İşe başlama tarihinden itibaren ihale konusu mallar Fakültemizin talebi doğrultusunda stok durumu gözetilerek sözleşme süresi bitim tarihine kadar peyder pey Fakültemizden gelen talep yazısının tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde teslim edilecektir. Mal teslimi elden yapılacak olup kargo ile teslim kabul edilmeyecektir. Sadece alınan malların bedeli ödenecektir. Sözleşme imzalanmış olması, idareye alım yapma yükümlülüğü getirmez.. Sözleşme ve eklerinde belirtilen tahmini miktarların, sözleşme süresi sonunda daha az miktarda alınması ve sözleşme bedelinin daha düşük bedelle tamamlanması durumunda yüklenicinin yapmış olduğu gerçek giderlere ilişkin ve yüklenici kârına karşılık olarak yükleniciye bir bedel ödenmeyecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Fener Mah. Menderes Bulvarı No: 64 MERKEZ / RİZE
b) Tarihi ve saati :13.11.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen malın numunesi, katologu ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanlar teklif zarfında verilmelidir.(Numuneler ayrı ambalajda;Firmaadı,tip numarası, ürünün markası ile birlikte tutanakla teslim alınacaktır.) Numuneler teknik şartnamede belirtilen tüm aksamı ile ihale saatine kadar idareye bir tutanak ile teslim edilir. Her bir numunenin üzerinde kısım (tip)  ve istekli bilgileri eksiksiz yer almalıdır. Numunelerin değerlendirilmesi ihale komisyonu tarafından yapılır..
İstenilen her bir İmplant numunesi; üzerine firma bilgileri, ait olduğu ihale bilgileri  ve hangi kalem için verildiği, varsa UBB barkod numarasını içeren etiket yapıştırılmış ya da yazılmış bir şekilde belirlenen süre içerisinde Fakültemizin Satınalma birimine tutanak karşılığında  verilmelidir. İstenen numuneler şu şekilde olmalıdır.
1) 1 adet dentalimplant (boyu ve çapı farketmez),
2) 1 adet iyileşme başlığı,
3) 1 adet ölçü parçası,1 adet ölçü analoğu,
4) 1 adet plastik döküm parçası,
5) 1 adet paket locator sisteme ait parçalar,
6) 1 paket ballataçma sisteme ait parçalar,
7) 1 adet standart abutment ve 1 adet açılı abutment
8) 1 adet barlı protez sistemi için kullanılacak abutment,
9) 1 adet implant anahtarı ve 1 adet torquewrench,
10) 1 adet locator sistem anahtarı ve 1 adet ballataçman sistemi anahtarı teslim edilecektir.
İstekliler numunelerini posta ve kargo yolu ile de teslim edebilirler. Numunelerin posta veya kargo yolu ile teslim edilmesi halinde doğabilecek gecikmelerden,teslim edilen numunelerin eksik, yetersiz veya hasarlı olması gibi hususlardan numunesini posta veya kargo yolu ile teslim eden istekliler sorumlu olacaktır. Bu gibi hususlarda idarenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
İstekliler, ihale sonucunda uhdelerinde kalmayan ve kullanılmamış numunelerini veya cihazlarını itiraz yoksa; itiraz süresinin bitimini takip eden 20 (yirmi) gün içinde almalıdır. İtiraz varsa; itiraz sonuçlanıncaya kadar numunelerini alamazlar, İhale sonucunda uhdelerinde malzeme kalan yüklenici firmalar, sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren kullanılmamış numunelerini veya cihazlarını 20 (yirmi) gün içerisinde almalıdır.Aksi halde doğacak sonuçlardan idare sorumlu olmayacaktır.Numune değerlendirilmesi amacıyla açılmış, kullanılmış veya başka benzer nedenlerle deforme olmuş numuneler ile ilgili istekli herhangi bir hak iddia edemez.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre gerçekleştirilen her türlü DENTAL İMPLANT temini benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
Bu haber 43145 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.
© 2012 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan kopyalanamaz.
Kod ve Tasarım : Rizedeyiz Bilgi İşlem